Det är nu dags för valberedningens jobb att starta ordentligt så att vi kan få till ett fantastiskt styrelseförslag till kommande årsmöte. För att lyckas med detta på absolut bästa sätt så ber vi därför alla våra medlemmar om hjälp. Är kanske just du sugen på att engagera dig eller vet du någon som skulle passa perfekt och har viljan? Skicka iväg era bästa nomineringar till oss så ska vi pussla ihop efter bästa förmåga.

Som vi alla så väl vet så är det genom medlemmarnas ideella arbete som klubben fortsätter framåt och kan fortsätta driva sin verksamhet för så många. Vi är en stor klubb och det är tillsammans som vi gör klubben till den absolut bästa den kan vara. Vill du vara en del av detta? Tveka inte att höra av dig! Styrelse, revisorer samt revisor suppleanter som valdes vid årsmötet 2023.

Personer markerade med stjärna (*) är de vars mandattid går ut vid årsmötet 2024. Vi vill ha in era nomineringar senast den 15/1-2024 så gör din röst hörd genom att maila till valberedningen@sssk.org.

Hälsningar från valberedningen Elisabeth Sundberg Charina Fäldt Sandra Larsson

Ordförande:

Terese Holmquist*

Vice ordförande:

Sofie Sundberg*

Kassör:

Volker Uschpilkat

Sekreterare:

Marie Östberg Fredriksson*

Ledamöter:

Mari Gustafsson*

Elisabeth Forsberg

Monica Mattfolk

Suppleanter

Ulla Sohlin*

Gunilla Jonsson*

Emelie Sundberg*

Revisorer:

Ionie Oskarson*

Ann-Charlott Eriksson*

Revisorssuppleanter:

Annika Widestrand*

Thomas Rodin*

Valberedningen behöver din hjälp!

Kommande evenemang