I SSSK utdelas flera inofficiella priser för medlemmar vars hundar har utmärkt sig på olika sätt under året. Priser delas ut för utställningshundar och för hundar som presterat inom olika hundsporter enligt följande titlar:

 • Årets Sheltie
 • Årets BIM-sheltie
 • Årets Avelshund och Avelstik
 • Årets Uppfödare
 • Årets Veteran
 • Årets Agilitysheltie Agilityklass
 • Årets Agilitysheltie Hoppklass
 • Årets Rallylydnadssheltie
 • Årets Lydnadssheltie
 • Årets Brukssheltie
 • Årets Noseworksheltie
 • Årets Heelwork to Music sheltie
 • Årets Freestylesheltie
 • Årets Allroundsheltie
 • Årets Viltspårsheltie

Klubben delar också ut Trippeldiplom till medlemmar som erövrat meriter i olika hundsporter enligt det gällande regelverk som gäller under året hunden erövrat sina meriter. Under 2020, 2021 och 2022 får man tillgodoräkna sig samtliga resultat under dessa år för att ansöka om Trippeldiplom för 2022.

Regler och poängberäkning

Utställning

Poängen består av grundpoäng för placering på svensk officiell utställning (SKK Nationell, SKK Nordisk, SKK Internationell samt SSSK Officiell) i bästa hanhunds- resp. bästa tikklass. Utöver detta utdelas även 3 poäng för hund erhållen kvalitetsbedömning Excellent, samt ytterligare 5 poäng till hund med erhållet CK. Tilläggspoäng tilldelas de hundar som placerats i bhkl/btkl, utifrån antal anmälda hundar i officiella klasser. Vid färre än 10 räknas inga tilläggspoäng. De fem bästa poängsummorna räknas samman. Utmärkelser tilldelas vinnaren av årets sheltie, ”Årets Sheltie”, samt den sheltie med mest poäng av motsatt kön, ”Årets BIM Sheltie”. Inget finns tak för tilläggspoäng.


Hundar som ställts ut under utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan, eftersom utställningskommittén räknar ihop poängen. Grundpoäng tilldelas maximalt till varje enskild hund, d v s hund placerad i bhkl/btkl tilldelas poäng för Excellent, CK, poäng för aktuell placering i bhkl/btkl samt tilläggspoäng för antalet anmälda hundar.

Grundpoäng ÅRETS SHELTIE Poäng
Grundpoäng ÅRETS SHELTIEPoäng
BIR12 p
BIM10 p
2 bhkl/btkl8 p
3 bhkl/btkl6 p
4 bhkl/btkl4 p
CK5 p
Excellent3 p
Tilläggspoäng antal ANMÄLDA HUNDARPoäng
10 – 19 st2 p
20 – 29 st4 p
30 – 39 st6 p
40 – 49 st8 p
50 – 59 st10 p
60 – 69 st12 p
70 – 79 st14 p
80 – 89 st16 p
90 – 99 st18 p
100 – 109 st20 p
Och så vidare
Årets Avelshund och Årets Avelstik

Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två avkommor måste ha fått poäng för att hanen/tiken ska få tävla.

Årets Uppfödare

Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två olika hundar måste ha fått poäng för att uppfödaren ska få tävla.

Årets Veteran

Veteranerna har separat poängberäkning. De fem bästa poängsummorna läggs ihop. Utmärkelser tilldelas vinnaren av Årets Veteran samt den sheltie med mest poäng av motsatta kön, Årets BIM-veteran. Veteraner tilldelade kvalitetsbedömning Excellent får poäng för placering i veterankonkurrensklassen enligt följande:

Grundpoäng ÅRETS VETERANPoäng
1-vetkkl10 p
2 vetkkl8 p
3-vetkkl6 p
4-vetkkl4 p
Tilläggspoäng ÅRETS VETERANPoäng
BIR-Veteran2 p + 1 p per totalt antal anmälda veteraner
BIM-Veteran1 p per anmäld veteran i eget kön
2-vetkkl – 4-vetkkl1 p per anmäld veteran i eget kön
Veteran tilldelad CK5 p
Tilläggspoäng vid placering i bhkl/btkl5 p

Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten

Hundens ägare ska vara medlem i SSSK, vid fler än en ägare ska samtliga vara medlemmar. Stickkontroller av resultatet sker mot SKKs: Hunddata innan listan fastställs. Årets titel delas ut till den hund som får högst poäng. Max 5 resultat skickas in per utmärkelse. Endast resultat från det gångna året (kalender år 1 januari – 31 december) får skickas in. Endast resultat från Svenska officiella tävlingar.

Årets Agilitysheltie Agilityklass
 • Pris delas ut till tävlande i XS/S, M, L/XL, totalt 3 utmärkelser.
 • Endast resultat med 0 fel räknas.
 • Resultat från olika klasser (1,2,3) kan blandas.
 • Om två hundar skulle hamna på samma poäng vinner den hund som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen.

Poängberäkning

 • Grundpoäng utifrån placering enligt tabell+antal deltagare på tävling
 • Multiplicerat med koefficient.
Grundpoäng utifrån placering med 0 felPoäng
1:a100 p
2:a80 p
3:a70 p
4:a60 p
5:a50 p
6:a40 p
7:a30 p
8:a20 p
9:a10 p
10:a5 p

    Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen.

Koefficient
Klass 11,0
Klass 21,3
Klass 31,5
Årets Agilitysheltie Hoppklass
 • Pris delas ut till tävlande i XS/S, M, L/XL, totalt 3 utmärkelser.
 • Endast resultat med 0 fel räknas.
 • Resultat från olika klasser (1,2,3) kan blandas.
 • Om två hundar skulle hamna på samma poäng vinner den hund som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen.

Poängberäkning

 • Grundpoäng utifrån placering enligt tabell+antal deltagare på tävling
 • Multiplicerat med koefficient.
Grundpoäng utifrån placering med 0 felPoäng
1:a100 p
2:a80 p
3:a70 p
4:a60 p
5:a50 p
6:a40 p
7:a30 p
8:a20 p
9:a10 p
10:a5 p

    Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen.

Koefficient
Klass 11,0
Klass 21,3
Klass 31,5
Årets Viltspårssheltie
 • Vid lika poäng vinner den hund med minst antal starter

Poängberäkning

ResultatPoäng
Godkänt anlagsprov8
Förstapris10
Andrapris6
Tredjepris2
Championat5
Årets Rallylydnadssheltie
 • Resultat från olika klasser kan blandas
 • Vid lika resultat vinner den hund som fått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Poängberäkning

(Tävlingpoäng+tillägspoäng) multiplicerat med Koefficient+ extrapoäng

TävlingspoängTilläggspoäng
70-745
75-7910
80-8415
85-8920
90-9425
95-10030
KlassKoefficient
Nybörjarklass1,0
Fortsättningsklass1,1
Avancerad klass1,2
Mästarklass1,3
ExtraPoäng
Titel30
Certifikat40
Championat50
Årets Lydnadssheltie
 • Resultat från olika klasser kan blandas
 • Vid lika resultat vinner den hund som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Poängberäkning

Poäng från tävling+poäng enligt tabell+ extrapoäng för Titel/championat

PrisStartklassKlass 1Klass 2Klass 3
Uppflyttningsresultat10
Godkänd5
1:a pris152535
2:a pris102030
3:e pris51015
TitelPoäng
LD Startklass15
LD 125
LD 235
Championat45
Årets Brukssheltie

Poängberäkning

Godkänd Appellklass25
Uppflyttad Appellklass50
Godkänd Lägre klass75
Uppflyttad Lägre klass100
Godkänd Högre klass125
Uppflyttad högre klass150
Godkänd i Elitklass175
Certpoäng200
Certifikat225
PlaceringPoäng
1:a Plats50
2:a Plats30
3:e Plats10

Från och med 2018 har också följande utmärkelser införts:

Årets Allroundsheltie

Målsättningen är att uppmuntra sheltieägare att delta i flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed visa på rasens mångsidighet. Målsättningen skall vara att samla så många poäng som möjligt, i så många olika aktivteter som möjligt. 

 • Vid lika poäng vinner den som har resultat från flest grenar, vid samma antal grenar vinner den hund som har högst resultat i en av grenarna
 • Hunden måste ha poäng i minst 3 grenar för att få delta.

Poängberäkning

Utställning

ResultatPoäng
BIR50
BIM45
2 BHKL/BTKL40
3 BHKL/BTKL35
4 BHKL/BTKL30
Cert utställning50
CK oplacerad BHKL/BTKL25
Excellent20
Very good15
Good10

Lydnad

PrisStartklassKlass 1Klass 2Klass 3
Uppflyttningsresultat20
Godkänd10
1:a pris304050
2:a pris203040
3:e pris102030

Bruks

GodkändUppflyttadCertpoäng
Apellklass1020
Lägre klass2030
Högre klass3040
Elit4050

Rallylydnad

Poäng0-6970-8990-100
Nybörjarklass51020
Fortsättningsklass102030
Avancerad klass153040
Mästarklass204050

Viltspår

Godkänd1:a pris2:a pris3:e pris
Anlagsklass45
Öppen klass504030

Agility/Hopp

Felfritt loppMålgång
Klass 1305
Klass 24010
Klass 35015

Freestyle/HTM

Uppflyttning(cert)Genomfört m poäng
Klass 1305
Klass 24010
Klass 35015

Nosework

ResultatPoäng
Godkänt doftprov10
100p, Inga felNW130
100p, max 3 felNW120
100p, Inga felNW240
100p, max 3 felNW230
100p, Inga felNW350
100p, max 3 felNW340
75p, Inga felNW110
75p, max 3 felNW15
75p, Inga felNW220
75p, max 3 felNW210
75p, Inga felNW330
75p, max 3 felNW320

Vallning

ResultatPoäng
Godkänt NHAT30
Godkänt HWT35
Minst SAT IHT 140
Minst SAT IHT 245
Minst SAT IHT 350

Extrapoäng

Titel Alla grenar30
Cert Alla grenar30
Championat alla grenar50
Genomfört BPH(behöver ej vara i år)15
Genomfört MH(behöver ej vara i år)20

Extrapoäng mångfald

Antal grenarPoäng
330
440
550
660
770
880
990
Årets Freestyle Sheltie

Poängberäkning

Poäng
Championat35
1:a Plats5
2:a Plats3
3:e Plats1
ResultatKlassPoäng
Över 20 poängKlass 14
Över 20 poängKlass 25
Över 20 poängKlass 36
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass 15
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass 26
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass 37
TitelKlass 115
TitelKlass 225
CertKlass 330
Årets Heelwork To Music Sheltie

Poängberäkning

Poäng
Championat35
1:a Plats5
2:a Plats3
3:e Plats1
ResultatKlassPoäng
Över 20 poängKlass14
Över 20 poängKlass25
Över 20 poängKlass36
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass15
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass26
Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorierKlass37
TitelKlass115
TitelKlass225
CertKlass 330
Årets Nose Work Sheltie
ResultatPoäng
Godkänt doftprov5
Deltagande på tävling1
SSE per delmoment5
Certifikat TEM/TSM15
ResultatKlassPoäng
Titel TEM/TSMNW15
Titel TEM/TSMNW210
100p, Inga felNW16
100p, max 3 felNW15
100p, Inga felNW28
100p, max 3 felNW27
100p, Inga felNW310
100p, max 3 felNW39
75p, Inga felNW13
75p, max 3 felNW12
75p, Inga felNW24
75p, max 3 felNW23
75p, Inga felNW35
75p, max 3 felNW34

Dessa utmärkelser följer gemensamma regler som gäller för övriga Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten.