Styrelse

Ordförande:
Katarina Holländer

Vice ordförande:
Eva Löwenstein

Kassör:
Volker Uschpilkat

Sekreterare:
Anna Uthorn

Ledamöter:
• Elisabet Forsberg
• Monica Mattfolk
• Ulla Sohlin

Suppleanter:
• Gunilla Jonsson
• Christina Floberg
• Julia Strömberg

Gemensam e-post: styrelsen@sssk.org

Revisorer:
• Ionie Oskarson
• Ann-Charlott Eriksson

Revisorssuppleanter:
• Annika Widestrand
• Thomas Rodin

Kommittéer

Avelskommittéen

Kommittén ansvarar för klubbens avelsfrågor. Arbetet i avelskommittén följer SSSK:s stadgar, SKK:s riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens
arbete med avelsfrågor
 och Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Kommittén nås på avel@sssk.org

I kommittén ingår:

  • Birgitta Åhman (sammankallande)
  • Anna Uthorn
  • Natalja Skalin
  • Terese Holmquist

Utställnings-kommittéen

Kommittén ansvarar för planering och genomförande av klubbens utställningar. Kommittén följer SKK:s regler och riktlinjer för CUA. Kommittén nås på utstallning@sssk.org

I kommittén ingår:

  • Elisabet Forsberg (sammankallande)
  • Yasmine Berg (CUA norr)
  • Charina Fäldth (CUA mitt)
  • Madeleine Hoogeveen (CUA syd)
  • Ewa Bergwall
  • Eva Löwenstein

Övriga funktionsansvar

Sheltiebladet:
Lay-out: Mari Gustafsson
Redaktion:
Ulla Sohlin, red.ansvarig
Elisabet Forsberg
Eva Löwenstein


e-post: redaktion@sssk.org

Prov och tävlingsansvarig:
Christina Floberg


Samordnare kontaktområden:
Madeleine Hoogeveen
e-post: kontaktomraden@sssk.org

Arkivet:
Monica Sjölund
e-post: arkiv@sssk.org

Valberedningen:
• Charina Fäldth
• Elisabeth Sundberg (sammankallande)
• Sandra Larsson

e-post: valberedning@sssk.org

Klubbshopp

• Ewa Bergwall
e-post: klubbshop@sssk.org