Vid årsmötet den 25 mars 2023 beslutade årsmötet den proposition som styrelsen föreslagit. Propositionen finns beskriven i sin helhet i årsmöteshandlingarna. På den här sidan kommer du kunna följa framdriften av projektet.

Avrapportering från Ledhälsoprojektet, Avelskonferensen 2023