SSSK startade sitt arkiv 1997 på initiativ av Sonja Perklén (numera Wakefield) och Madeleine Lund. Klubbens arkivarie idag är Monica Sjölund.

Varför behövs ett arkiv?  
Under arbetet med SSSKs handbok 1990 och 1997 , fann vi att det var väldigt svårt att få tag på gamla fotografier och andra dokument om tidiga  shelties och sheltieuppfödare. Mycket tid gick åt att söka och ringa runt, både inom och utom landet. Många tidiga svenska sheltieuppfödare hade slutat föda upp , några hade lämnat oss för gott och det värdefulla matierial om rasen de hade i sina ägor hade slängts.

Vi har haft shelties i Sverige sedan 1930, men det finns tyvärr fåtal fotografier bevarade av rasen från åren 1930-1960. Dom av oss som startade detta arkiv lyckades emellertid hitta ett litet antal , som idag bevaras här . Vad vi emellertid måste göra nu är att spara allt från de nästkommande 50 åren som ännu finns väl i förvar i folks byrålådor. Detta var en av de grundläggande anledningarna för bildandet av SSSKs arkiv.

I arkivet, ska vi – med allas er hjälp – försöka samla så mycket som möjligt av vår sheltiehistoria, för att bevara det in i framtiden, på ett ställe. Idag ger också tekniken oss möjlighet att spara material på små ytor genom scanning.
Detta är själva idén med ett arkiv:  att samla gamla bilder, stamtavlor, rasdokument, tidningsurklipp etc. Vid sidan om det scannade arkivet finns även ett arkiv för original.


*Hur fungerar det?
Alla som vill bidraga till klubbens arkiv är välkomna att göra detta. Foton kan lånas till arkivarien för scanning, för att sedan återlämnas – eller materialet kan skänkas för gott. Arkivet kommer också att vara öppet för de som önskar titta på alla historiska bilder, stamtavlor eller annat. Är du intresserad av besöka arkivet, kontakta arkivarien.

Vårt arkiv öppnade i januari 1997 och den allra första donationen gjordes av Claes Hauffman, son till Einar and Anna Hauffman som var sheltiepionjärer i Sverige. Claes donerade alla originalstamtavlorna från de allra första shelties som kom till Sverige, importerade av hans
föräldrar på kennel Shepherds i Blekinge.
Dessutom ingick där korrespondens med engelska uppfödare från åren 1930-1940. En riktig skatt i arkivet!

Innehåll? 
De första fotografierna skänktes av Madeleine Lund, Lars Englund, Jane Rätsep. Dessutom finns flera foton på Shepherds hundar och bilder som Einar och Claes Hauffman tagit under engelska besök. Originalen på dessa finns i ASSA:s arkiv USA.

Bl.a finns gamla foton,tidningsklipp, kopior ur böcker, artiklar fr 20-talet ur Our Dogs, korrespondens, Dog World reports ,många stamtavlor, gamla utställningkataloger, CD-skivor Woodmist+Barwood shelties, gamla lydnadsprotokoll, äldre Sheltieblad och samtliga svenska Handböcker m.m.

Fr.o.m 2015 finns en detaljerad uppdaterad innehållsförteckning på allt material, som kan erhållas vid förfrågan från arkivarien.

Vill du skänka någonting?
Alla som önskar skänka någonting till klubbens arkiv är varmt välkomna att göra det. Det behöver inte vara bara svenskt material, utan allt är av intresse. Stort som smått!
Era dyrgripar hamnar i säkert förvar för framtiden i klubbens arkiv, för kommande generationer av uppfödare och övriga sheltieintresserade.

Monica Sjölund
arkiv@sssk.org

Sist men inte minst, släng inget av ditt sheltiematerial! Om du inte vet vad du ska göra med dina gamla sheltie-klipp, böcker, gamla stamtavlor eller dylikt , skänk dem till arkivet, där hör allt hemma!

Minns att vad som hände igår – är historia idag !