Här hittar du protokoll från våra möten. Styrelseprotokollen började sparas i vår nya styrelseportal Reduca sedan november 2022, här finner du protokollen sedan dess. Önskar du protokoll före dessa datum kan du kontakta sekreterare@sssk.org eller läs sammanfattningar av protokollen längre ned.

2023

Protokoll 9

Protokoll 8

Protokoll 7

Protokoll 6

Protokoll 5

Protokoll 4

Protokoll 3

Protokoll 2

Protokoll 12022

Protokoll 6 2022

Protokoll 5 2022

2022-09-13 Styrelsemöte nr 4

På septembermötet kunde vi dessvärre konstatera att vi fortfarande inte fått tillgång till kontot på Nordea. Detta beror helt och hållet på Nordeas handläggningstider. Vid detta möte hade vi därför inte möjlighet att diskutera ekonomin i detalj. Följande beslut fattades vid mötet:

 • att uppdra åt redaktionen av Sheltiebladet att undersöka möjlighet att få stöd med hantering av den grafiska layouten då vi inte får tillgång till vår tidigare mall.
 • att uppdra åt ordförande att teckna en tilläggsförsäkring för klubbshoppen då klubbförsäkringen inte var tillräcklig i förhållande till shoppens värde.
 • att godkänna ansökan från domare att utbilda sig för rasen. Uppdrogs åt ordförande att meddela beslut till SKKs utbildningskommitté.
 • att följa SKKs beslut att öka reseersättningen till 3,10kr/km retroaktivt från 1 juli 2022.
 • att uppdra åt vice ordförande att sätta ihop en arbetsgrupp för att ta fram regler för ersättningar från klubben.
  I gruppen ingår även att ta fram förslag på limiter, d.v.s vilka nivåer en firmatecknare själv kan godkänna utan ytterligare firmatecknare i förening.
 • Vid mötet beslutades också att styrelsen skulle ses för ett fysiskt möte för att påbörja verksamhetsplanering inför 2023.

2022-08-15 Styrelsemöte nr 3

Mötet var beslutsintensivt och bland annat beslutades att

 • klubben ska lägga ut en sammanfattning av protokollen tillsammans med möjlighet för medlemmar att beställa protokollet i sin helhet från sekreteraren.
 • klubben ska ha en rasmonter vid Stockholm Hundmässa 2022.
 • styrelsemöten ska planeras till andra tisdagen i månaden under resten av året.
 • uppdra åt Avelskommittén att se över ett förslag att införa en lista med avelshanar i SSSKs regi.
 • uppdra åt Utställningskommittén att se över möjlighet att flytta utställning planerad december 2023 geografiskt närmare Stockholm.
 • uppdra åt Prov och tävling att se över kriterier för trippeldiplomet samt ta fram förslag på lämpligt pris till vinnarna.
 • uppdra åt kassör och ordförande att ta in offerter från extern part för granskning av ekonomin.
 • tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på artiklar som bör finnas i klubbshoppen samt hur vi ska hantera de artiklar som finns i lager idag.

2022-06-28 Konstituerande möte

Vid nya styrelsens första konstituerande möte utsågs posterna vice ordförande, kassör och sekreterare och firmateckning beslutades. Numera kommer klubben teckna firma två i förening, vilket innebär att firmatecknare inte ensam fattar beslut kring större kostnader. I mötet utsågs även Webbmaster, redaktionsansvarig Sheltiebladet, ansvarig för prov och tävling, ansvarig för utställningskommittén, ansvarig för medlemsutveckling, samordnare kontaktområden samt ansvarig för arkivet. En närmare beskrivning av vilka det är finns under Styrelse och kommittéer.

Vid mötet uppdrogs också till kassör, ordförande och vice ordförande att be om offert från redovisningsbolag för stöd att bidra som stöd i redovisningen. Ordförande fick även i uppdrag att se över förslag från extern part att administrera medlemsregistret.

Vidare beslutades också att stänga klubbshoppen för att flytta samt inventera lagret till ny klubbshoppsansvarig.