Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och stimulera till att visa och ta vara på sheltiens mångsidighet. Samtliga mottagare av SSSK:s Trippeldiplom publiceras i Sheltiebladet, samt här på SSSK:s webbplats. Styrelsen fastställer Trippeldiplomen för respektive kalenderår under det första kvartalet varje år.

 • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång
 • Priset utdelas ej postumt
 • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter ansvarar själv att anmäla resultaten till SSSK
 • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts på officiella tävlingar i Sverige
 • Hundens ägare ska vara medlem i SSSK, är det fler än en ägare ska samtliga vara medlem i SSSK. Kontroll av ägare görs mot SKK:s hunddata innan listan fastställs

Nya reviderade regler från och med 1/1 2023, för att ansöka efter dessa måste minst två resultat vara taget under 2023. Annars söker du på de äldre reglerna.

För att tilldelas diplom måste minst tre av följande vara uppfyllda

 • Utställning: Excellent
 • Agility Agilityklass: Uppflyttad till klass 2
 • Agility Hoppklass: Uppflyttad till klass 2
 • Bruksprov: Uppflyttningspoäng till lägre klass
 • Freestyle: Uppflyttad till klass 2
 • Heelwork To Music: Uppflyttad till klass 2
 • Nosework: Uppflyttad till NW2 i TSM eller TEM
 • Lydnad: Uppflyttad till klass 1
 • Viltspår: Godkänt anlagsprov
 • Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
 • Vallning: Godkänt vallanlagstest(NHAT)

Äldre regler

Hunden ska, förutom att ha uppnått minst första pris i kvalitetsklass på officiell utställning. För utställningsresultat uppnådda efter 2017-01-01 gäller lägst “Very good” i kvalitetsklass på officiell utställning, ha minst två av följande meriter från officiella prov/tävlingar:

 • Agility: Hunden ska vara uppflyttad till klass II i agilityklass (ej hoppklass)
 • Bruksprov: Hunden ska ha tävlat i apellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass
 • Freestyle: Hunden ska vara uppflyttad till klass II
 • Heelwork to music:  Hunden ska vara uppflyttad till klass II
 • Nosework:  Hunden ska vara uppflyttad till NW2 i samtliga fyra moment: behållarsök, inomhussök, utomhussök, fordonssök
 • Lydnadsprov:  Hunden ska vara uppflyttad till Lydnadsklass I
 • Viltspår: Hunden ska ha godkänt anlagsprov
 • Rallylydnad:  Hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass