På initiativ av Birgitta Svarstad bildades år 1967 en särskild klubb för Shetland Sheepdog. Klubben kallades Svenska Sheltieringen och var en inofficiell rasklubb som låg under Svenska Sällskaps- och Dvärghundsklubben, som var den klubb som fram till dess fört rasens talan. Förste ordförande i Sheltieringen blev Bengt Edgren. En av de första uppgifter som klubben tog på sig var att ge ut klubbtidningen Sheltiebladet, som från 1968 började komma ut i form av en enkel stencil. Från 1973 har tidningen getts ut kvartalsvis.

Den 10 januari 1981 godkänns klubben som specialklubb av SKK:s centralstyrelse och namnet ändras från Svenska Sheltieringen till Svenska Shetland Sheepdog Klubben.

Genom bildandet av Svenska Sheltieringen fångades ett stigande intresse för sheltien upp och i en egen organisation kanaliserades många entusiasters arbete till stor nytta för både medlemmar och avel.

Utvecklingen av klubben har under dessa 54 år (2021) bland annat inneburit en stabil medlemsökning till dagens cirka 2 500 medlemmar, med kontaktområden, officiella och inofficiella utställningar, domar- och avelskonferenser och utgivning av Sheltiebladet, hand- och årsböcker.

Antal medlemmar

2013-12-31 – 1658 st
2014-12-31 – 1769 st
 2015-12-31 – 2123 st
2016-12-31 – 2210 st
2017-12-31 – 2311 st
2018-12-31 – 2378 st
2019-12-31 – 2436 st
2020-12-31 – 2491 st
2021-12-31 – 2613 st

SSSKs Ordföranden

1967 – Bengt Edgren
1971 – Pia Rundqvist
1973 – Per Svarstad
1977 – Sven Lindström
1980 – Per Svarstad
1989 – Anna Uthorn
1993 – Göran Nederman
1995 – Bibbi Lundberg
1997 – Carina Jonasson
2000 – Anna Uthorn
2012 – Gun Pettersson
2015 – Birgit Andersson
2022 – Terese Holmquist