Viktig information om bilder från utställningar!

I tidningen publicerar vi de hundar som placerats i bästa hane resp bästa tik, BIR- och BIM-valp, BIR- och BIM-veteran samt vinnande avels-/uppfödargrupp för de officiella
utställningar som varit i Sverige fram till tidningen publiceras. Vi lägger ut bilder på samtliga BIR och BIM och i mån av plats övriga placerade i tävlan om bästa hane resp bästa tik.

Valpar, veteraner och avels-/uppfödargrupper
Har du placerats som BIR- eller BIM-valp eller BIR- eller BIM-veteran vid officiell utställning? Eller har din fina avels- eller uppfödargrupp vunnit klassen? Meddela oss via
redaktion@sssk.org så kommer ditt resultat med i tidningen! De resultaten publiceras inte för alla utställningar och därför kan vi inte alltid veta vem som vann dessa klasser.

Skicka in bilder
De bilder vi lägger ut är de som skickats in till oss. Vill du byta ut nån bild du har skickat in? Meddela oss via redaktion@sssk.org. Om du vill lägga till en bild på en ny stjärna som
placerats i utställningsringen så gäller samma mailadress.

OBS. Vi kommer inte leta reda på bilder eller efterfråga bilder!

Om du önskar att få Sheltiebladet digitalt istället för en papperstidning i brevlådan, skicka ett mail till redaktion@sssk.org

Sheltiebladet utkommer fyra gånger per år. Material sänds till: Redaktionsansvarig
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. 

Manusstopp:
Sheltiebladet nr 1,  15 januari

Sheltiebladet nr 2,  15 april

Sheltiebladet nr 3, 15 juli

Sheltiebladet nr 4 , 15 oktober

Medlemsannonser

Helsida  600 kr

Julannons: 500 kr om du gör annonsen själv och mailar in i PDF-färdigt format.

Kommersiella annonser

Helsida – 1.200 kr
(Endast färdiga annonser i PDF-format mottages)

All annonsering sker mot förskottsbetalning till
PG 69 67 27 – 7

Följande gäller:
Tidningens storlek är 17 cm x 24 cm. Digitalt material tas med fördel emot.
Text skall skrivas i Word (om annat ordbehandlingsprogram används så ska texten sparas i rtf-format).

Bilder får ej läggas med i Word-dokumentet utan skall skickas med som egna filer. Bilder måste vara högupplösta, dvs minst 300 dpi. Internetbilder duger alltså inte. Bilder som skickas via e-post ska vara sparade i jpg-format.

Kan du själv göra din annons i PDF-format, går det också bra.
Tänk bara på att anpassa annonsen till tidningens storlek!