SSSK får nytt medlemsregister från och med 20 mars 2023, då vi flyttar medlemsregister från styrelsen till Svenska Kennelklubben, SKK. Detta innebär bl a att du som medlem får ett nytt medlemsnummer. Det rullande medlemsåret kvarstår som tidigare.

Efter den 20 mars 2023 är det bra om du loggar in med BankID på Mitt SKK (Mitt SKK hittar du på www.mittskk.se) och kontrollerar dina uppgifter. Med personnummer registrerat kan du välja KIVRA eller e-faktura som betalningsmetod av medlemskapet, så slipper du fakturan i postlådan eller att den hamnar i skräpposten på mailen. Fr o m 1 april 2023 skickas SSSK:s medlemsfakturor från SKK och då är det också nya betalningsuppgifter enligt dessa fakturor som gäller.

Bakgrund

Vårt medlemsregister har under många år skötts mycket förtjänstfullt av eldsjälar i klubben. Uppdraget har inneburit många timmars ideellt arbete. Under sommaren 2022 lämnade ett flertal eldsjälar uppdrag för klubben. Den nya styrelsen bestämde sig tidigt för att klubben behöver bli förvaltningsbar, även utan tillgång till eldsjälar. Att lägga ut ett så omfattande uppdrag som medlemsadministration har visat sig vara mycket sårbart den dag som klubbfunktionären inte längre kan eller vill utföra uppdraget. Från och med 21 juni 2022 har medlemsregistret och faktureringar administrerats av klubbens ordförande och tyvärr finns tiden för att utföra uppdraget med den kvalitet som vi anser att en sådan funktion ska ha. Vi inser också att det innebär att vi bygger upp ny sårbarhet och personberoende, vilket går helt emot styrelsens ambition om att skapa en stabil och förvaltningsbar verksamhet.

Syfte med utläggningen

Utläggning av medlemsregistret till SKK är med andra ord ett steg på vägen av att bli långsiktig och stabil, eftersom det innebär att klubben inte längre är personberoende av enskilda personer. I stället kommer det att finnas ett helt team av personer anställda hos SKK som arbetar med vårt medlemsregister tillsammans med många andra klubbars, vilket ökar tryggheten och stabiliteten för SSSK och dess medlemmar.

En annan fördel är att SKK ständigt utvecklar sin medlemsadministration med nya tjänster och funktioner som kommer våra medlemmar till gagn. Medlemsregistret kommer att uppdateras per automatik när medlemskap betalas och när det upphör. Detta innebär att vi alltid har tillgång till dagsaktuell information om våra medlemmar. Detta underlättar även mycket för utställnings- och tävlingsadministrationen.

För dig som tävlar kommer du enkelt kunna visa upp ditt medlemsbevis via din smarttelefon. Medlemsregistret hos SKK kommer även att ge oss tillgång till en mängd olika verktyg och funktioner som underlättar för oss som klubb, som statistik och möjlighet att lättare kommunicera med medlemmarna per kontaktområde som man bor i med t ex aktuella träffar och aktiviteter. Det ger oss också möjlighet att snabbt kunna kommunicera med våra medlemmar. Det underlättar också för oss att jobba mer proaktivt med medlemsvärvning och återvärvning, sådana områden som vi vill jobba mycket mer med! 😊

Sammanfattningsvis

Att lägga ut medlemsadministrationen till SKK är ett beslut som har tagits för att öka effektiviteten och kontinuiteten för vår klubb och våra medlemmar. Vi är övertygade om att detta kommer att innebära en stor fördel för våra medlemmar, både genom att öka tillgängligheten och tryggheten samt genom att ge dem tillgång till fler förmåner genom medlemskapet i SSSK.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medlemmar den högsta standarden av medlemsadministration och ser fram emot att fortsätta att stärka vår klubb med detta nya partnerskap. Vi vill också påminna våra medlemmar om att de alltid är välkomna att kontakta oss med frågor eller funderingar om detta beslut eller något annat som rör klubben.

Vi är här för att stötta våra medlemmar och se till att de får den bästa möjliga upplevelsen av sitt medlemskap i SSSK. Vi ser fram emot att fortsätta att växa och utvecklas tillsammans med våra medlemmar och vi är övertygade om att detta partnerskap med Svenska Kennelklubben kommer att göra det möjligt för oss att göra det på ett ännu bättre sätt. Tack för ert stöd och förtroende.

Flytt av medlemsregister

Kommande evenemang