SSSK inbjuder Er till Officiell Utställning – för Shetland Sheepdog
lördag 7 september 2024 HÖGBO BRUK , SANDVIKEN
Domare: Päivi Eerola , kennel Doing FIN

Avgifter:
Valpar 4 – 6 månader 325 kr
Valpar 6 -9 månader 325 kr
Juniorklass 9 – 18 månader: 425 kr
Unghundsklass 15 – 24 månader: 425 kr
Öppenklass 15 månader och äldre: 425 kr
Championklass: 425 kr
Veteranklass 8 år och äldre: 375 kr
Katalog 50 kr (betalas i samband med anmälan)

Sista anmälningsdag:
Sista anmälningsdag via internetanmälan utgår 19 augusti, kl 12.00

Anmäl via SKKs Internetanmälan/Enter via SKKs entry online: www.skk.se. In order to use the online entry, the dog has to be in SKKs data base. For foreign dogs please send a copy of the registration certificate/pedigree to compete@skk.se a few days before you want to make the entry online.

Anmälan per post utgår 12 augusti med Blanketten/entry form ”Tävlingsanmälan” (finns att hämta på/download at www.skk.se) skickas till/send to: Dogpaws N Shows AB, c/o Fugelstad, Lyckåsvägen22, 142 51 Skogås. Avgiften sätts in på SSSK:s Plusgiro 69 67 27 – 7

Frågor:
Rörande din anmälan:
Kontakta/Enquiries regarding your entry: Dogpaws N Shows AB, telefon 076-008 28 74, telefontid: måndag, tisdag och torsdag kl. 18.00-20.00 eller info@dogpaws.se.

Allmänna upplysningar/Information:
E-post: utstallning@sssk.org

Foreign exhibitors
Payment:
Please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number IBAN: SE96 9500 0099 6026 0696 7277 BIC-Kod NDEASESS KONTO nr: 69 67 27 – 7

SKK:s utställningsbestämmelser gäller. Det krävs medlemskap av hundens ägare i SSSK. Är ni flera delägare så ska samtliga vara medlemmar i SSSK. För utländska utställare krävs medlemskap i egen rasklubb.