Här nedan ses hundar som har vunnit Cert & Cacib på utställning från 2018-01-01.  Ni som ställer ut era hundar i länder utanför Norden och som erhåller CERT eller CACIB,  var vänliga att skicka in hundens namn och reg.nr med resultat, ort och land där den fått CERT eller CACIB, vilket år, samt vilken domare som dömde. Skicka  resultaten med e-post till webmaster@sssk.org.